Spårarbeten

MNE AB utför spårentreprenader såsom spår- och växelbyggnationer. Rälsbyten, slipersbyten och växelbyten samt nybyggnation av spår är några av de tjänster vi erbjuder.

Spår- och termitsvetsning

Våra erfarna och kunniga spårsvetsare inom termit-, på- och formsvets och spårsvetsning och utför alla förekommande typer av svetsningar vid järnväg.

Uthyrning

I vår maskinpark har vi arbetsfordon för markarbeten och järnvägsunderhåll och vi hyr även ut våra maskiner till andra entreprenörer. Kontakta oss för mer information om maskinuthyrning.

Vi på MNE AB åtar oss små som stora jobb inom järnvägs- och anläggningssektorn.

Våra tjänster

Termitsvetsning

Formsvetsning

Växelbyggnation

Påläggningssvetsning

Spårbyggnation

Snöröjning

Spårbesiktning

Schakt

Markarbete

Vägunderhåll

Maskintjänster