Tjänster

Termitsvetsning

Formsvetsning

Växelbyggnation

Påläggningssvetsning

Spårbyggnation

Snöröjning

Spårbesiktning

Schakt

Markarbete

Vägunderhåll

Maskintjänster

Vi på MNE AB åtar oss små som stora jobb inom järnvägs- och anläggningssektorn.


Spårarbeten

MNE AB utför spårentreprenader såsom spår- och växelbyggnationer. Rälsbyten, slipersbyten och växelbyten samt nybyggnation av spår är några av de tjänster vi erbjuder.

 

Spår- och termitsvetsning

Våra erfarna och kunniga spårsvetsare inom termit-, på- och formsvets och spårsvetsning och utför alla förekommande typer av svetsningar vid järnväg.

 

Uthyrning av spårgående fordon

I vår maskinpark har vi arbetsfordon för markarbeten och järnvägsunderhåll och vi hyr även ut våra maskiner till andra entreprenörer. Kontakta oss för mer information om maskinuthyrning.

 

Anläggningsarbeten & maskintjänster

Vi arbetar med markarbete, schaktning och utför vägunderhåll i form av snöröjning.